Grad Krapina

Grad KrapinaKrapina je osamstoljetni utvrđeni grad, a prvi put se spominje u pismenom dokumentu 1193. godine. Grad je najviše poznat po nalazištu "Krapinskog pračovjeka" - Homo crapiniensisa. Krapinska župna crkva sv. Nikole zaštitnika grada spominje se 1311. godine, ali je razrušena potresom u 19. st. i obnovljena na starim temeljima na prijelazu u 20. st. Crkva sv. Katarine i franjevački samostan stari su više od 350 godina. U 17. st. tamo je bio fakultet teologije, filozofije, retorike i veoma vrijedna knjižnica koja je sačuvana do danas. Otvorena je za razgledavanje, zajedno sa sakralnim muzejom. U Krapini je bila i latinska škola (niža gimnazija) koju je pohađao i Ljudevit Gaj. Baroknu crkva Marije Jeruzalemske na Trškom Vrhu su izgradili župljani krapinske župe prije 250 godina. Predstavlja jedan od najvrjednijih baroknih spomenika u Hrvatskoj, te služi kao zavjetovalište i proštenište. Krapina je poznata i kao vrlo zanimljivo turističko mjesto. Ban Josip Jelačić doveo je u Krapinu 1845. godine Saskog kralja kako bi razgledao to zanimljivo mjesto s najvećom utvrdom u tom dijelu Hrvatske i podgrađem koje od 1347. godine ima povlastice kraljevskog poveljnog trgovišta. Taj je grad od davnina bio sjedište Hrvatske plemenske župe. U 14. st. bila je županija, a danas je u Krapini sjedište Krapinsko-zagorske županije.

Adresa: Magistratska 20, 49000 Krapina
Tel: 049 382-405, 382-400
Fax: (+385 49) 371-211
E-mail: grad.krapina@kr.htnet.hr
Web: http://www.krapina.hr

Objekti na području grada

Muzej krapinskih neandertalaca
Crkva Majke Božje Jeruzalemske
Turistička zajednica krapinsko zagorske županije
Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Franjevački samostan i Crkva sv. Katarine
Galerija grada Krapine

Prikaži sve objekte na karti