Poduzetnički centar Samobor d.o.o.

Zagorska 41, Samobor
Tel: +385 1 3336 830; 091 3325 348
Fax : +3851 3336 832
E-mail : xxxpcsinfoxtaxpcsamobor.hr
Web : www.pcsamobor.hr

Položaj na karti
Prikaži sve objekte na području klastera Na kartiNa listi
 • Smještaj
  • Apartmani
  • Hoteli
  • Kuće za odmor
  • Odmarališta
  • Pansioni
  • Prenoćišta
  • Sobe za iznajmljivanje
 • Gastronomija
  • Buffeti
  • Eko sela
  • Izletišta
  • Obiteljska gospodarstva
  • Pčelinji proizvodi
  • Restorani
  • Seoska turistička domaćinstva
  • Slastičarnice
  • Vinotočja
  • Vinske kuće
 • Suveniri
  • Autohtone drvene igračke
  • Gastronomski suveniri
  • Medičarski proizvodi
  • Suveniri
  • Tekstilno rukotvorstvo
  • Tradicijski nakit
 • Znamenitosti
  • Arheološka nalazišta
  • Botanički vrtovi
  • Dvorci
  • Etno zbirke
  • Galerije
  • Muzeji
  • Muzeji Klaster
  • Parkovi prirode
  • Planinski vrhovi
  • Poučne staze
  • Sakralni objekti
  • Slapovi i kanjoni
  • Špilje
  • Utvrde
 • Sport i rekreacija
  • Konjički klubovi
 • Ostalo
  • Klaster menadžer
  • Obrt
  • Stari zanati
  • Turističke agencije
  • Udruge
 
LoadingimgFirstDescription
go up
go down

Poduzetnički centar Samobor d.o.o.

Zagorska 41, Samobor
Tel: +385 1 3336 830; 091 3325 348
Fax : +3851 3336 832
E-mail : xxxpcsinfoxtaxpcsamobor.hr
Web : www.pcsamobor.hr

Trgovačko društvo Poduzetnički centar Samobor d.o.o. (PCS d.o.o.) osnovano je 2001. godine s ciljem poticanja razvoja poduzetništva općenito, a posebice kao oblik poduzetničke infrastrukture na lokalnoj razini. Osnivač PCS –a je Grad Samobor. Svrha osnivanja Poduzetničkog centra Samobor d.o.o. je ostvarenje strateških ciljeva gospodarskog razvoja, kako bi se ostvarila vizija Grada Samobora, kao sredine sa zdravom poduzetničkom inicijativom, koja omogućuje napredovanje mladih, stalan gospodarski rast i očuvanje okoliša, punu zaposlenost i očuvanje tradicije. Poduzetnički centar Samobor pruža kontinuiranu poslovnu potporu poduzetnicima kroz sljedeće aktivnosti: konzultacije o pokretanju vlastitog posla i savjetovanja o financiranju projekata, izradu planova ulaganja, poslovnih planova i investicijskih elaborata, informiranje o programima poticaja i kreditnim linijama, organizaciju i provođenje raznih vrsta seminara, tribina, povezivanje poduzetnika putem Turističkog klastera po Sutli i Žumberku, promociju i aktivnosti na lokalnim i inozemnim sajmovima gospodarstva, programa promocije Poduzetničkih zona i privlačenje potencijalnih investitora.